کنکور |مهندس امیر مسعودی | مشاوره کنکور آسان است | استاد حسین احمدی | دکتر امین محمودی

استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی
New Page 2

CENTER> استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی
از تماس با شماره های غیر رسمی خودداری کنیدبخشهای مختلف سایت

آرشیو سوالات کنکور

کارنامه پذیرفته شدگان

مصاحبه با برترین ها

دانلود جزوات درسی

مشاوره کنکور

آرشیو سوالات نهایی

معرفی رشته ها

معرفی دانشگاه ها

دانلود کتاب های درسی

آرشیو سوالات تستی

اخبار کنکور

آرشیو سوالات المپیاد
ارسال مطلب توسط کنکور آسان است , ۹۳/۰۴/۰۵ارسال مطلب توسط کنکور آسان است , ۹۳/۰۴/۰۶ارسال مطلب توسط کنکور آسان است , ۹۳/۰۴/۰۶ارسال مطلب توسط کنکور آسان است , ۹۳/۰۴/۰۶


 

پاسخ کلیدی درس زبان انگلیسی کنکور 93 رشته هنر – کاری از جناب روزبه شهلایی 

 

76. 1
77. 3
78. 4
79. 4
80. 2
81. 1
82. 3
83. 2
84. 4
85. 1
86. 2
87. 3
88. 4
89. 1
90. 2
91. 3
92. 1
93. 3
94. 1
95. 4
96. 2
97. 4
98. 2
99. 1
100. 4

 

 

 


 

 

 

پاسخ کلیدی درس زبان انگلیسی کنکور 93 رشته هنر – کاری از جناب  نصرالله ابراهیمی مهر

 

76. 1
77. 3
78. 4
79. 4
80. 2
81. 1
82. 3
83. 2
84. 4
85. 1
86. 2
87. 3
88. 4
89. 1
90. 2
91. 3
92. 1
93. 3
94. 1
95. 4
96. 2
97. 4
98. 2
99. 1
100. 4

 استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

- دانلود سوالات کنکور سراسری 1393

- دانلود سوالات رشته ریاضی و فیزیک 93

- دانلود سوالات رشته علوم تجربی 93

- دانلود سوالات رشته علوم انسانی کنکور 93

- دفترچه سوالات کنکور 93 ریاضی فیزیک

- دفترچه سوالات کنکور 93 علوم تجربی

- دفترچه سوالات کنکور 93 علوم انسانی
ارسال مطلب توسط کنکور آسان است , ۹۳/۰۴/۰۶


پاسخ کلیدی درس ریاضیات

 

ریاضی قلمچی مهر و ماه
126 4 4
127 2 2
128 2 2
129 3 1
130 3 3
131 4 4
132 1 1
133 2 2
134 2 2
135 1 1
136 2 2
137 3 3
138 2 2
139 1 1
140 3 3
141 4 4
142 2 2
143 4 4
144 1 1
145 1 1
146 4 4
147 2 2
148 1 1
149 3 3
150 3 3
151 4 4
152 3 3
153 4 4
154 1 1
155 3 3

 

پاسخ کلیدی درس معارف اسلامی 

 

معارف امیرمحمد رشتبر
51 4
52 4
53 1
54 2
55 1
56 3
57 2
58 3
59 4
60 1
61 3
62 2
63 1
64 3
65 2
66 3
67 2
68 4
69 3
70 1
71 3
72 1
73 1
74 2
75 4

 

 پاسخ کلیدی درس ادبیات

 

ادبیات ابوالفضل رفیعی مهر و ماه
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 2 2
6 1 1
7 3 3
8 2 2
9 3 3
10 4 4
11 4 4
12 1 1
13 2 2
14 3 3
15 4 4
16 1 1
17 3 3
18 3 3
19 1 1
20 4 4
21 4 4
22 1 1
23 2 2
24 1 1
25 4 4

 

پاسخ کلیدی درس شیمی

 

شیمی  جمشید عباسی
236 1
237 3
238 4
239 4
240 2
241 4
242 4
243 3
244 2
245 1
246 1
247 4
248 2
249 3
250 2
251 3
252 1
253 1
254 2
255 3
256 3
257 3
258 2
259 1
260 1
261 4
262 1
263 4
264 1
265 3
266 1
267 2
268 3
269 4
270 1

 

پاسخ کلیدی درس زمین شناسی

 

زمین شناسی طاهره پور محمود
101 4
102 2
103 2
104 3
105 2
106 1
107 3
108 1
109 2
110 3
111 2
112 4
113 1
114 1
115 4
116 4
117 3
118 4
119 1
120 2
121 3
122 2
123 3
124 1
125 3

 

پاسخ کلیدی درس زیست شناسی

 

زیست   دکتر نوابی مهر و ماه دکتر بصیری
156 2 2 2
157 4 4 4
158 4 4 4
159 3 3 3
160 4 4 4
161 2 2 2
162 1 1 1
163 2 2 2
164 4 1 1
165 2 2 2
166 3 3 3
167 4 4 4
168 2 2 2
169 1 1 1
170 1 1 1
171 4 4 4
172 - 1 1
173 4 4 4
174 3 3 3
175 2 2 2
176 1 1 1
177 2 2 2
178 4 4 4
179 3 3 3
180 3 3 3
181 2 2 2
182 2 2 2
183 3 3 3
184 3 3 3
185 3 3 3
186 2 2 2
187 4 4 4
188 4 4 4
189 1 1 1
190 2 2 2
191 4 4 4
192 4 4 4
193 1 1 1
194 3 1 1
195 2 2 2
196 1 2 2
197 1 3 3
198 1 3 3
199 4 4 4
200 4 4 4
201 3 4 4
202 1 1 1
203 2 2 2
204 1 1 1
205 4 4 4

 

پاسخ کلیدی درس عربی

 

عربی زهرا مقیمی
26 4
27 3
28 1
29 2
30 4
31 1
32 3
33 2
34 1
35 2
36 3
37 3
38 4
39 3
40 3
41 2
42 2
43 3
44 1
45 2
46 3
47 4
48 1
49 4
50 2

 

 

پاسخ کلیدی درس فیزیک

 

فیزیک مجید ساکی کمال میر محمدی شاهین فتاحی
206 4 4 4
207 2 2 2
208 3 3 3
209 1 1 1
210 2 2 2
211 1 1 1
212 2 2 2
213 3 3 3
214 2 2 2
215 4 4 4
216 3 3 3
217 1 1 1
218 4 4 4
219 2 2 2
220 3 3 3
221 4 4 4
222 2 2 2
223 2 2 2
224 1 1 1
225 3 3 3
226 1 1 1
227 3 3 3
228 1 1 1
229 2 2 2
230 3 3 3
231 2 2 2
232 4 4 4
233 3 3 3
234 1 1 1
235 2 2 2

 

 

 

 

پاسخ کلیدی درس زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

انگلیسی نصرالله ابراهیمی مهر روزبه شهلایی
76 1 1
77 3 3
78 3 3
79 4 4
80 1 1
81 1 1
82 4 4
83 3 3
84 3 3
85 1 1
86 4 4
87 2 2
88 4 4
89 2 2
90 2 2
91 2 2
92 1 1
93 4 4
94 3 3
95 4 4
96 1 1
97 2 2
98 3 3
99 2 2
100 2 2


 استاد احمدی ، امین محمودی ، دکتر امین محمودی ، کنکور ، کنکور آسان است ، استاد حسین احمدی

- دانلود سوالات کنکور سراسری 1393

- دانلود سوالات رشته ریاضی و فیزیک 93

- دانلود سوالات رشته علوم تجربی 93

- دانلود سوالات رشته علوم انسانی کنکور 93

- دفترچه سوالات کنکور 93 ریاضی فیزیک

- دفترچه سوالات کنکور 93 علوم تجربی

- دفترچه سوالات کنکور 93 علوم انسانیصفحات سايت


محصولات سایت
آمار